Rådgivning -borgerinddragelse,  

telemedicin og velfærdsteknologi

Vores vision er at gøre livet nemmere for kroniske patienter, med fokus på borgerinddragelse og vidensdeling igennem telemedicin.Vores mission er at skabe en platform ved at forbinde videnskabelig forskning, domæne-ekspertise, IT-oplevelse, og over alt, menneskeligt perspektiv. Vi er drevet af passionen for at øge kvaliteten af omsorg for en patient ved hjælp af viden og indsigt samlet igennem årtier af erfaring i sundhedssektoren fra mange lande.

vCare Cordia

Holistic


Vi fokuserer på holistisk omsorg af patienterne der omfatter fysisk sundhed, mental sundhed og forbedring af livsstil på tværs af adskillige diagnoser og komorbiditet.

Connected


Vi fokuserer på at forbinde og støtte alle involveret i en patients sundhed lige meget hvad den geografiske afstand er.

Sustainable 


Vi fokuserer på at reducere byrden på healthcare-systemet ved at fordele sundhedsansvaret i en acceptabel måde.

Telemedicine and Virtual care

Telemedicin handler om tæt pleje i et fjernt setup. Termen telemedicin refererer til behandling af en medicinsk tilstand i et fjernt setup uden at se patienten personligt ved hjælp af live video, lyd, instant messaging eller en telemedicin app til at kommunikere med patienterne og overvåge eller behandle deres tilstand eksternt. Telemedicin bruges ofte til at behandle almindelige sygdomme, håndtere kroniske lidelser eller yde specialistrådgivning. Hvis en patient har at gøre med en akut eller alvorlig tilstand, vil fjernudbyderen råde dem til at søge personlig lægehjælp. Virtuel pleje er et bredere begreb og omfatter telemedicin.

Patient empowerment

Patientbemyndigelse er en proces, hvorigennem mennesker opnår større kontrol over beslutninger og handlinger, der påvirker deres helbred. Sundhedsudbydere kan øge deres patienters involvering på mange måder, f.eks. ved at dele patientundervisningsmateriale og involvere dem i behandlingsplanerne. Patientbemyndigelse øger helbredsresultaterne for patienter overalt. Bemyndigede patienter har en tendens til at være mere proaktive uanset psykografisk segmentering. Patienter har en tendens til at overholde behandlingsplanerne og inkorporere sund adfærd i deres liv, såsom forebyggende screeninger, og forbedre deres generelle livskvalitet.

Quality care

Kvaliteten af pleje er den grad, i hvilken sundhedsydelser til enkeltpersoner og befolkninger øger sandsynligheden for ønskede sundhedsresultater. Den er baseret på evidensbaseret faglig viden og er kritisk for at opnå universel sundhedsdækning. Som forpligtelse til at øge tilgængeligheden af pleje, er det nødvendigt nøje at overveje kvaliteten af pleje og sundhedsydelser. Kvalitetspleje skal være effektiv (levere evidensbaserede rettidige sundhedsydelser til dem, der har brug for det), sikker (undgå skade på mennesker, som plejen er tiltænkt til på en retfærdig måde) og menneskecentreret (ved at yde pleje, der reagerer på individuelle præferencer, behov og værdier).

Kontaktoplysninger

Kontakt os