Vores mission er at hjælpe vores kunder til at lykkes med borgerinddragelse gennem telemedicin og tværsektoriel velfærdsteknologi. Virksomheden er drevet af viljen til at gøre en forskel gennem anvendelse af værdifuld viden. værktøjer og netværk samlet gennem mange års arbejde indenfor området.


Pres på sundhedsvæsnet og den offentlig sektor skaber behov for digitalisering på den ene side og komplekse krav til leverandører. For at lykkes må offentlige myndigheder, leverandører, underleverandører, slutbrugere, og alle andre aktører tage et fælles ansvar for at samskabe løsninger. vCare Denmark fokuserer på at skabe dette samarbejde ved at  tilføre domæneekspertise, IT erfaring og socio-teknisk perspektiv. Derudover har vi mulighed for at trække på et stort netværk af kvalificerede samarbejdspartnere for at skabe integreret, sammenhængende løsninger der understøtter patient empowerment.